Detyrimi Financiar

Detyrimi vjetor për sa i përket tarifës së administrimit është 240 EURO në vit për njësi banimi apartament dhe 360 EURO në vit për njësi banimi vilë/banesë me hapësirë oborri private. Pagesa e tarifës mund të bëhet me para në dorë pranë zyrës së kompanisë (në hyrje të kompleksit Lura 1) ose me transfertë bankare në llogarinë e poshtëshënuar:

TIRANA BANK S.A.
On Services shpk
IBAN Lekë : AL05206120290000310321601100
IBAN Euro: AL75206120290000310321601101
 Swift/BIC:    TIRBALTRXXX

Për cdo pyetje mbi pagesën e tarifës vjetore mund të na kontaktoni duke plotësuar të dhënat e mëposhtme.

info@onservice.al
+355 695756615

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
On Service
NUIS M01417501L

Komplekset turistike Lura,
Gjiri i Lalëzit, Durrës, Shqipëri