Kontakt

Për ne është shumë i rëndësishëm mëndimi juaj mbi punën tonë.

Mirëpresim çdo ankesë, sugjerim apo kërkesë që na drejtohet duke plotësuar të dhënat e mëposhtme.
 Kërkesa, ankesa apo sugjerimi juaj do shqyrtohet dhe do merrni përgjigje brënda një kohe të shkurtër.

Faleminderit
OnService

info@onservice.al
+355 695756615

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
On Service
NUIS M01417501L

Komplekset turistike Lura,
Gjiri i Lalëzit, Durrës, Shqipëri